99 Balls

Hướng dẫn

Nhấn và kéo để nhắm bắn của bạn. Phát hành để bắn. Thu thập nhẫn để tăng kích thước chuỗi của bạn. Thu thập nhẫn để tăng kích thước chuỗi của bạn. Khi bạn tiếp tục trò chơi, các mục tiêu sẽ ngày càng lớn hơn. Sử dụng các chiến lược giải câu đố của bạn để hạ gục càng nhiều quả bóng càng tốt. Điều này có nghĩa là chọn các góc và vị trí chiến lược trên bản đồ cho phép phát bắn của bạn trúng nhiều mục tiêu nhất có thể.

Đảm bảo không để bất kỳ vòng tròn hoặc mục tiêu nào lọt xuống cuối bản đồ. Nếu họ làm như vậy, vòng của bạn kết thúc và bạn phải bắt đầu lại toàn bộ trò chơi. 99 Balls có thể rất tàn bạo lúc đầu, vì vậy hãy đảm bảo bạn thực sự tập trung khi bắt đầu trò chơi. Hãy cố gắng hiệu quả nhất có thể với mọi quả bóng mà bạn bắn. Bắt đầu mạnh mẽ sẽ trả cổ tức trong các phần sau của trò chơi.

Nhấp và kéo để nhắm bắn của bạn. Phát hành để bắn. Thu thập nhẫn để tăng kích thước chuỗi của bạn. Khi bạn tiếp tục trò chơi, các mục tiêu sẽ ngày càng lớn hơn. Sử dụng các chiến lược giải câu đố của bạn để hạ gục càng nhiều quả bóng càng tốt. Điều này có nghĩa là chọn các góc và vị trí chiến lược trên bản đồ cho phép phát bắn của bạn trúng nhiều mục tiêu nhất có thể.

Đảm bảo không để bất kỳ vòng tròn hoặc mục tiêu nào lọt xuống cuối bản đồ. Nếu họ làm như vậy, vòng của bạn kết thúc và bạn phải bắt đầu lại toàn bộ trò chơi. 99 Balls có thể rất tàn bạo lúc đầu, vì vậy hãy đảm bảo bạn thực sự tập trung khi bắt đầu trò chơi. Hãy cố gắng hiệu quả nhất có thể với mọi quả bóng mà bạn bắn. Bắt đầu mạnh mẽ sẽ trả cổ tức trong các phần sau của trò chơi.

Các ngôi sao làm gì trong 99 Balls?

Các ngôi sao có thể được tìm thấy rải rác khắp bản đồ, giống như những chiếc nhẫn mà người chơi phải lấy. Bạn có thể trao đổi những ngôi sao này để lấy các giao diện khác nhau. Có rất nhiều thứ thú vị mà bạn có thể sử dụng trong 99 Quả bóng, chẳng hạn như quả bóng gôn, bánh xe hoặc bánh răng.

99 Balls là loại trò chơi gì?

99 Balls trước hết là một trò chơi nhắm mục tiêu. Không có bất kỳ điều khiển nào ngoài việc nhắm bóng vào mục tiêu và cố gắng hiệu quả nhất có thể. Điều này có nghĩa là bạn phải rất ý thức về việc nhắm mục tiêu, trò chơi có thể vượt khỏi tầm kiểm soát rất nhanh nếu bạn không chú ý. Những người chơi trong một phút chỉ đang tận hưởng thời gian vui vẻ, bắn các mục tiêu một cách tùy tiện. Điều tiếp theo người chơi biết, họ bị choáng ngợp bởi các mục tiêu đang nhanh chóng tiến đến cuối bản đồ! Đây là lý do tại sao giữ sự tập trung liên tục là một đặc điểm quan trọng trong 99 Balls.

4.1 Rating Star
14,591
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn và kéo để nhắm bắn của bạn. Phát hành để bắn. Thu thập nhẫn để tăng kích thước chuỗi của bạn. Thu thập nhẫn để tăng kích thước chuỗi của bạn. Khi bạn tiếp tục trò chơi, các mục tiêu sẽ ngày càng lớn hơn. Sử dụng các chiến lược giải câu đố của bạn để hạ gục càng nhiều quả bóng càng tốt. Điều này có nghĩa là chọn các góc và vị trí chiến lược trên bản đồ cho phép phát bắn của bạn trúng nhiều mục tiêu nhất có thể.

Đảm bảo không để bất kỳ vòng tròn hoặc mục tiêu nào lọt xuống cuối bản đồ. Nếu họ làm như vậy, vòng của bạn kết thúc và bạn phải bắt đầu lại toàn bộ trò chơi. 99 Balls có thể rất tàn bạo lúc đầu, vì vậy hãy đảm bảo bạn thực sự tập trung khi bắt đầu trò chơi. Hãy cố gắng hiệu quả nhất có thể với mọi quả bóng mà bạn bắn. Bắt đầu mạnh mẽ sẽ trả cổ tức trong các phần sau của trò chơi.

Các ngôi sao làm gì trong 99 Balls?

Các ngôi sao có thể được tìm thấy rải rác khắp bản đồ, giống như những chiếc nhẫn mà người chơi phải lấy. Bạn có thể trao đổi những ngôi sao này để lấy các giao diện khác nhau. Có rất nhiều thứ thú vị mà bạn có thể sử dụng trong 99 Quả bóng, chẳng hạn như quả bóng gôn, bánh xe hoặc bánh răng.

99 Balls là loại trò chơi gì?

99 Balls trước hết là một trò chơi nhắm mục tiêu. Không có bất kỳ điều khiển nào ngoài việc nhắm bóng vào mục tiêu và cố gắng hiệu quả nhất có thể. Điều này có nghĩa là bạn phải rất ý thức về việc nhắm mục tiêu, trò chơi có thể vượt khỏi tầm kiểm soát rất nhanh nếu bạn không chú ý. Những người chơi trong một phút chỉ đang tận hưởng thời gian vui vẻ, bắn các mục tiêu một cách tùy tiện. Điều tiếp theo người chơi biết, họ bị choáng ngợp bởi các mục tiêu đang nhanh chóng tiến đến cuối bản đồ! Đây là lý do tại sao giữ sự tập trung liên tục là một đặc điểm quan trọng trong 99 Balls.

Nhấp và kéo để nhắm bắn của bạn. Phát hành để bắn. Thu thập nhẫn để tăng kích thước chuỗi của bạn. Khi bạn tiếp tục trò chơi, các mục tiêu sẽ ngày càng lớn hơn. Sử dụng các chiến lược giải câu đố của bạn để hạ gục càng nhiều quả bóng càng tốt. Điều này có nghĩa là chọn các góc và vị trí chiến lược trên bản đồ cho phép phát bắn của bạn trúng nhiều mục tiêu nhất có thể.

Đảm bảo không để bất kỳ vòng tròn hoặc mục tiêu nào lọt xuống cuối bản đồ. Nếu họ làm như vậy, vòng của bạn kết thúc và bạn phải bắt đầu lại toàn bộ trò chơi. 99 Balls có thể rất tàn bạo lúc đầu, vì vậy hãy đảm bảo bạn thực sự tập trung khi bắt đầu trò chơi. Hãy cố gắng hiệu quả nhất có thể với mọi quả bóng mà bạn bắn. Bắt đầu mạnh mẽ sẽ trả cổ tức trong các phần sau của trò chơi.

4.1 Rating Star
14,591
Phiếu bầu