Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

A Husk at Dusk

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(2,367 Phiếu bầu)
Release :
Oct 20, 2022

Hướng dẫn

Use WASD or the Arrow Keys to move. To talk to characters, progress through dialogue or pick up objects, press SPACE, J, or E.

Once you're in the corn maze, you can't escape unless you make it to the exit! Let Stanley the Scarecrow guide you through the maze and complete puzzles for the... great reward.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Để nói chuyện với các nhân vật, tiến hành đối thoại hoặc nhặt đồ vật, hãy nhấn phím SPACE, J hoặc E.

Khi đã ở trong mê cung ngô, bạn không thể trốn thoát trừ khi tìm được lối ra! Hãy để Bù nhìn Stanley hướng dẫn bạn vượt qua mê cung và hoàn thành các câu đố để nhận... phần thưởng tuyệt vời.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(2,367 Phiếu bầu)
Release :
Oct 20, 2022

Hướng dẫn

Use WASD or the Arrow Keys to move. To talk to characters, progress through dialogue or pick up objects, press SPACE, J, or E.

Once you're in the corn maze, you can't escape unless you make it to the exit! Let Stanley the Scarecrow guide you through the maze and complete puzzles for the... great reward.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Để nói chuyện với các nhân vật, tiến hành đối thoại hoặc nhặt đồ vật, hãy nhấn phím SPACE, J hoặc E.

Khi đã ở trong mê cung ngô, bạn không thể trốn thoát trừ khi tìm được lối ra! Hãy để Bù nhìn Stanley hướng dẫn bạn vượt qua mê cung và hoàn thành các câu đố để nhận... phần thưởng tuyệt vời.

4.6 Rating Star
2,367
Phiếu bầu