Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tauriel Teaches Typing

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(15,605 Phiếu bầu)
Release :
Nov 30, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Đứng cạnh một người hoặc đối tượng và nhấn Enter để tương tác với nó. Trong các bài kiểm tra đánh máy, hãy nhập các chữ cái nhanh nhất có thể, nhưng cố gắng không mắc lỗi nào! Lúc đầu đừng lo lắng quá nhiều về điểm số của bạn, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được nó.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Đứng cạnh một người hoặc đối tượng và nhấn Enter để tương tác với nó. Trong các bài kiểm tra đánh máy, hãy nhập các chữ cái nhanh nhất có thể, nhưng cố gắng không mắc lỗi nào! Lúc đầu đừng lo lắng quá nhiều về điểm số của bạn, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được nó.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(15,605 Phiếu bầu)
Release :
Nov 30, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Đứng cạnh một người hoặc đối tượng và nhấn Enter để tương tác với nó. Trong các bài kiểm tra đánh máy, hãy nhập các chữ cái nhanh nhất có thể, nhưng cố gắng không mắc lỗi nào! Lúc đầu đừng lo lắng quá nhiều về điểm số của bạn, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được nó.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Đứng cạnh một người hoặc đối tượng và nhấn Enter để tương tác với nó. Trong các bài kiểm tra đánh máy, hãy nhập các chữ cái nhanh nhất có thể, nhưng cố gắng không mắc lỗi nào! Lúc đầu đừng lo lắng quá nhiều về điểm số của bạn, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được nó.

4.5 Rating Star
15,605
Phiếu bầu