Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Abandoned

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(73,623 Phiếu bầu)
Release :
Apr 25, 2019

Hướng dẫn

Nhấn vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy chạm vào vật phẩm đó, sau đó chạm vào một vật thể trong thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó.

Nhấp vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy nhấp vào vật phẩm đó, sau đó nhấp vào một vật thể trên thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó. Giải quyết tất cả các câu đố để đi qua ngôi đền.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(73,623 Phiếu bầu)
Release :
Apr 25, 2019

Hướng dẫn

Nhấn vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy chạm vào vật phẩm đó, sau đó chạm vào một vật thể trong thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó.

Nhấp vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy nhấp vào vật phẩm đó, sau đó nhấp vào một vật thể trên thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó. Giải quyết tất cả các câu đố để đi qua ngôi đền.

4.7 Rating Star
73,623
Phiếu bầu