Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Maple's Maid Service

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(1,477 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Release:
Nov 06, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là giúp đỡ hàng xóm và dọn dẹp thị trấn!

Nhấn Z hoặc K để tương tác với nhân vật hoặc thực hiện hành động. Nhấn X hoặc L để quét rác hoặc đống lá.

Khi bạn đã sẵn sàng kết thúc một ngày, hãy nhấn Z hoặc K để đi ngủ.

Nhấn Q hoặc P để mở menu và xem bản đồ và kho đồ của bạn!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là giúp đỡ hàng xóm và dọn dẹp thị trấn! Nếu bạn không chắc chắn nên đi đâu tiếp theo, hãy nhấn Q hoặc P để mở menu và xem bản đồ cũng như kho đồ của bạn!

Nhấn Z hoặc K để tương tác với nhân vật hoặc thực hiện hành động. Một số nhiệm vụ có thể yêu cầu bạn lấy vật phẩm (hoặc động vật), dọn dẹp hoặc giao vật phẩm cho những người hàng xóm khác. Nhấn X hoặc L để quét rác hoặc đống lá.

Khi bạn đã sẵn sàng kết thúc một ngày, hãy nhấn Z hoặc K gần giường để đi ngủ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(1,477 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Release:
Nov 06, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là giúp đỡ hàng xóm và dọn dẹp thị trấn!

Nhấn Z hoặc K để tương tác với nhân vật hoặc thực hiện hành động. Nhấn X hoặc L để quét rác hoặc đống lá.

Khi bạn đã sẵn sàng kết thúc một ngày, hãy nhấn Z hoặc K để đi ngủ.

Nhấn Q hoặc P để mở menu và xem bản đồ và kho đồ của bạn!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là giúp đỡ hàng xóm và dọn dẹp thị trấn! Nếu bạn không chắc chắn nên đi đâu tiếp theo, hãy nhấn Q hoặc P để mở menu và xem bản đồ cũng như kho đồ của bạn!

Nhấn Z hoặc K để tương tác với nhân vật hoặc thực hiện hành động. Một số nhiệm vụ có thể yêu cầu bạn lấy vật phẩm (hoặc động vật), dọn dẹp hoặc giao vật phẩm cho những người hàng xóm khác. Nhấn X hoặc L để quét rác hoặc đống lá.

Khi bạn đã sẵn sàng kết thúc một ngày, hãy nhấn Z hoặc K gần giường để đi ngủ.

4.7 Rating Star
1,477
Phiếu bầu