A Sliding Thing

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để trượt qua cấp độ. Bạn sẽ dừng lại khi va vào tường. Tiếp tục di chuyển xung quanh cho đến khi bạn vào trong lỗ.

Sử dụng các phím mũi tên để trượt qua cấp độ. Bạn sẽ dừng lại khi va vào tường. Tiếp tục di chuyển xung quanh cho đến khi bạn vào trong lỗ.

3.9 Rating Star
2,539
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để trượt qua cấp độ. Bạn sẽ dừng lại khi va vào tường. Tiếp tục di chuyển xung quanh cho đến khi bạn vào trong lỗ.

Sử dụng các phím mũi tên để trượt qua cấp độ. Bạn sẽ dừng lại khi va vào tường. Tiếp tục di chuyển xung quanh cho đến khi bạn vào trong lỗ.

3.9 Rating Star
2,539
Phiếu bầu