An Ordinary Adventure

Hướng dẫn

Nhấn phím SPACE để bắt đầu và chuyển qua đối thoại. Sử dụng các phím Mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Để đọc các biển báo hoặc đi qua các cửa, hãy nhấn S hoặc Mũi tên Xuống.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn. Mỗi lựa chọn chia thành con đường riêng với các kết thúc khác nhau!

Nhấn phím SPACE để bắt đầu và chuyển qua đối thoại. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Để đọc các biển báo hoặc đi qua các cửa, nhấn S hoặc XUỐNG.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn. Sử dụng các phím mũi tên để đánh dấu sự lựa chọn của bạn và sau đó nhấn SPACE để xác nhận. Mỗi lựa chọn chia thành con đường riêng với các kết thúc khác nhau!

4.4 Rating Star
1,108
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn phím SPACE để bắt đầu và chuyển qua đối thoại. Sử dụng các phím Mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Để đọc các biển báo hoặc đi qua các cửa, hãy nhấn S hoặc Mũi tên Xuống.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn. Mỗi lựa chọn chia thành con đường riêng với các kết thúc khác nhau!

Nhấn phím SPACE để bắt đầu và chuyển qua đối thoại. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Để đọc các biển báo hoặc đi qua các cửa, nhấn S hoặc XUỐNG.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn. Sử dụng các phím mũi tên để đánh dấu sự lựa chọn của bạn và sau đó nhấn SPACE để xác nhận. Mỗi lựa chọn chia thành con đường riêng với các kết thúc khác nhau!

4.4 Rating Star
1,108
Phiếu bầu