Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Battle Fish

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(16,874 Phiếu bầu)
Release :
Nov 17, 2014

Hướng dẫn

Làm cho con cá của bạn càng lớn càng tốt, sau đó hạ gục chúng cho đến khi tất cả kẻ thù bị tiêu diệt. Chạm và giữ vào một con cá để làm cho nó lớn hơn, nhưng đừng để kẻ thù đánh nó khi nó đang phồng lên!

Làm cho con cá của bạn càng lớn càng tốt, sau đó hạ gục chúng cho đến khi tất cả kẻ thù bị tiêu diệt. Nhấp và giữ vào một con cá để làm cho nó lớn hơn, nhưng đừng để kẻ thù đánh nó khi nó đang phồng lên!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(16,874 Phiếu bầu)
Release :
Nov 17, 2014

Hướng dẫn

Làm cho con cá của bạn càng lớn càng tốt, sau đó hạ gục chúng cho đến khi tất cả kẻ thù bị tiêu diệt. Chạm và giữ vào một con cá để làm cho nó lớn hơn, nhưng đừng để kẻ thù đánh nó khi nó đang phồng lên!

Làm cho con cá của bạn càng lớn càng tốt, sau đó hạ gục chúng cho đến khi tất cả kẻ thù bị tiêu diệt. Nhấp và giữ vào một con cá để làm cho nó lớn hơn, nhưng đừng để kẻ thù đánh nó khi nó đang phồng lên!

3.8 Rating Star
16,874
Phiếu bầu