Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Slug Adventure

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(273 Phiếu bầu)
Release :
Jan 12, 2023

Hướng dẫn

Nhấn SPACE để ném mình vào bề mặt đối diện và chuyển hướng di chuyển của bạn!

Chạm vào các lá cờ để lưu tiến trình của bạn.

Nhấn SPACE để ném mình vào bề mặt đối diện và chuyển hướng di chuyển của bạn!

Chạm vào các lá cờ để lưu tiến trình của bạn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(273 Phiếu bầu)
Release :
Jan 12, 2023

Hướng dẫn

Nhấn SPACE để ném mình vào bề mặt đối diện và chuyển hướng di chuyển của bạn!

Chạm vào các lá cờ để lưu tiến trình của bạn.

Nhấn SPACE để ném mình vào bề mặt đối diện và chuyển hướng di chuyển của bạn!

Chạm vào các lá cờ để lưu tiến trình của bạn.

3.7 Rating Star
273
Phiếu bầu