Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Wipo

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(26,315 Phiếu bầu)
Release :
Apr 24, 2018

Hướng dẫn

Nhấn vào bất cứ đâu để di chuyển về phía trước.

Nhấp để di chuyển về phía trước. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Tránh các khối màu đen và đi đến phía bên phải của màn hình để vượt qua cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(26,315 Phiếu bầu)
Release :
Apr 24, 2018

Hướng dẫn

Nhấn vào bất cứ đâu để di chuyển về phía trước.

Nhấp để di chuyển về phía trước. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Tránh các khối màu đen và đi đến phía bên phải của màn hình để vượt qua cấp độ.

3.8 Rating Star
26,315
Phiếu bầu