Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

A Blocky Christmas

Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(2,494 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Giải phóng:
Dec 18, 2012
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các khối xung quanh cho đến khi chúng vừa với khu vực bóng mờ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các khối xung quanh cho đến khi chúng vừa với khu vực bóng mờ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(2,494 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Giải phóng:
Dec 18, 2012
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các khối xung quanh cho đến khi chúng vừa với khu vực bóng mờ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các khối xung quanh cho đến khi chúng vừa với khu vực bóng mờ.

3.5 Rating Star
2,494
Phiếu bầu