Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cargo Bridge Xmas Level Pack

Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(1,086 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Release:
Dec 07, 2011
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp công nhân xây dựng cây cầu để di chuyển những món quà. Bạn sẽ phải làm việc trong phạm vi ngân sách khi xây dựng.

Giúp công nhân xây dựng cây cầu để di chuyển những món quà. Bạn sẽ phải làm việc trong phạm vi ngân sách khi xây dựng.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(1,086 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Release:
Dec 07, 2011
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp công nhân xây dựng cây cầu để di chuyển những món quà. Bạn sẽ phải làm việc trong phạm vi ngân sách khi xây dựng.

Giúp công nhân xây dựng cây cầu để di chuyển những món quà. Bạn sẽ phải làm việc trong phạm vi ngân sách khi xây dựng.

3.7 Rating Star
1,086
Phiếu bầu