Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sleepy Giftman

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(416 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Giải phóng:
Dec 19, 2016
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nhặt món quà màu đỏ và mang nó đến cây thông Noel. Nếu bạn cần di chuyển một đối tượng, hãy giữ X để đẩy hoặc kéo đối tượng đó. Nếu cần thả quà nhấn X để thả.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nhặt món quà màu đỏ và mang nó đến cây thông Noel. Nếu bạn cần di chuyển một đối tượng, hãy giữ X để đẩy hoặc kéo đối tượng đó. Nếu cần thả quà nhấn X để thả.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(416 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Giải phóng:
Dec 19, 2016
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nhặt món quà màu đỏ và mang nó đến cây thông Noel. Nếu bạn cần di chuyển một đối tượng, hãy giữ X để đẩy hoặc kéo đối tượng đó. Nếu cần thả quà nhấn X để thả.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nhặt món quà màu đỏ và mang nó đến cây thông Noel. Nếu bạn cần di chuyển một đối tượng, hãy giữ X để đẩy hoặc kéo đối tượng đó. Nếu cần thả quà nhấn X để thả.

3.9 Rating Star
416
Phiếu bầu