Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Clear and Present Santa

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,748 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Nov 18, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào các đồ vật để loại bỏ chúng và thả quà xuống để ông già Noel có thể thu thập chúng.

Nhấp vào các đồ vật để loại bỏ chúng và thả quà xuống để ông già Noel có thể thu thập chúng.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,748 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Nov 18, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào các đồ vật để loại bỏ chúng và thả quà xuống để ông già Noel có thể thu thập chúng.

Nhấp vào các đồ vật để loại bỏ chúng và thả quà xuống để ông già Noel có thể thu thập chúng.

3.8 Rating Star
1,748
Phiếu bầu