Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Snowman Skiing Game

Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,021 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Jan 01, 1999
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp người tuyết hoàn thành bản thân bằng cách cho anh ta trượt tuyết để nhặt cành cây, quả thông và cà rốt. Đừng chạy vào cây!

Sử dụng mũi tên trái và phải để điều khiển hướng của người tuyết.

Giúp người tuyết hoàn thành bản thân bằng cách cho anh ta trượt tuyết để nhặt cành cây, quả thông và cà rốt. Đừng chạy vào cây!

Sử dụng mũi tên trái và phải để điều khiển hướng của người tuyết.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,021 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Jan 01, 1999
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp người tuyết hoàn thành bản thân bằng cách cho anh ta trượt tuyết để nhặt cành cây, quả thông và cà rốt. Đừng chạy vào cây!

Sử dụng mũi tên trái và phải để điều khiển hướng của người tuyết.

Giúp người tuyết hoàn thành bản thân bằng cách cho anh ta trượt tuyết để nhặt cành cây, quả thông và cà rốt. Đừng chạy vào cây!

Sử dụng mũi tên trái và phải để điều khiển hướng của người tuyết.

3.5 Rating Star
1,021
Phiếu bầu