Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Blue Blox 2

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,489 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Jul 10, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kết nối hai khối màu xanh với nhau để chuyển sang cấp độ tiếp theo.

Nhấn hoặc nhấp vào các đối tượng khác để xóa chúng. Đừng để khối màu xanh của bạn chạm đất!

Kết nối hai khối màu xanh với nhau để chuyển sang cấp độ tiếp theo. Nhấn hoặc nhấp vào các đối tượng khác để xóa chúng.

Đừng để khối màu xanh trên cùng chạm đất!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,489 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Jul 10, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kết nối hai khối màu xanh với nhau để chuyển sang cấp độ tiếp theo.

Nhấn hoặc nhấp vào các đối tượng khác để xóa chúng. Đừng để khối màu xanh của bạn chạm đất!

Kết nối hai khối màu xanh với nhau để chuyển sang cấp độ tiếp theo. Nhấn hoặc nhấp vào các đối tượng khác để xóa chúng.

Đừng để khối màu xanh trên cùng chạm đất!

3.6 Rating Star
1,489
Phiếu bầu