Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

BLYM

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(13,293 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Release:
Mar 25, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Đến dịch chuyển tức thời ở mỗi cấp độ trong khi tránh quái vật và chướng ngại vật.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Đến dịch chuyển tức thời ở mỗi cấp độ trong khi tránh quái vật và chướng ngại vật.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(13,293 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Release:
Mar 25, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Đến dịch chuyển tức thời ở mỗi cấp độ trong khi tránh quái vật và chướng ngại vật.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Đến dịch chuyển tức thời ở mỗi cấp độ trong khi tránh quái vật và chướng ngại vật.

4.5 Rating Star
13,293
Phiếu bầu