Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Sun for the Vampire 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(46,309 Phiếu bầu)
Release :
Apr 21, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển xung quanh. Lấy chìa khóa để mở khóa cửa. Tìm đồng xu để có điểm cao hơn.

Sử dụng các phím mũi tên của bạn để di chuyển. Thu thập chìa khóa và đến cửa ở mỗi cấp độ để đến tháp phù thủy. Bạn có thể tìm thấy đồng xu ở mỗi cấp độ không?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(46,309 Phiếu bầu)
Release :
Apr 21, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển xung quanh. Lấy chìa khóa để mở khóa cửa. Tìm đồng xu để có điểm cao hơn.

Sử dụng các phím mũi tên của bạn để di chuyển. Thu thập chìa khóa và đến cửa ở mỗi cấp độ để đến tháp phù thủy. Bạn có thể tìm thấy đồng xu ở mỗi cấp độ không?

4.5 Rating Star
46,309
Phiếu bầu