Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Slime Laboratory 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(60,907 Phiếu bầu)
Release :
Apr 27, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển chất nhờn của bạn và nhảy. Nhấn phím xuống để làm phẳng bản thân và vượt qua những không gian chật hẹp. Nhấn phím cách để kéo dài lưỡi của bạn và ăn những con ong bắp cày xấu xa.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển chất nhờn của bạn và nhảy. Nhấn phím xuống để làm phẳng bản thân và vượt qua những không gian chật hẹp. Nhấn phím cách để kéo dài lưỡi của bạn và ăn những con ong bắp cày xấu xa.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(60,907 Phiếu bầu)
Release :
Apr 27, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển chất nhờn của bạn và nhảy. Nhấn phím xuống để làm phẳng bản thân và vượt qua những không gian chật hẹp. Nhấn phím cách để kéo dài lưỡi của bạn và ăn những con ong bắp cày xấu xa.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển chất nhờn của bạn và nhảy. Nhấn phím xuống để làm phẳng bản thân và vượt qua những không gian chật hẹp. Nhấn phím cách để kéo dài lưỡi của bạn và ăn những con ong bắp cày xấu xa.

4.5 Rating Star
60,907
Phiếu bầu