Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Don't Look Back

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(50,219 Phiếu bầu)
Release :
Oct 26, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Lên hoặc X để nhảy. Sau khi bạn tìm thấy vũ khí, nhấn Phím cách hoặc Z để bắn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Lên hoặc X để nhảy. Sau khi bạn tìm thấy vũ khí, nhấn Phím cách hoặc Z để bắn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(50,219 Phiếu bầu)
Release :
Oct 26, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Lên hoặc X để nhảy. Sau khi bạn tìm thấy vũ khí, nhấn Phím cách hoặc Z để bắn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Lên hoặc X để nhảy. Sau khi bạn tìm thấy vũ khí, nhấn Phím cách hoặc Z để bắn.

4.4 Rating Star
50,219
Phiếu bầu