Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Jumphobia

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Sep 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(35,549 Phiếu bầu)
Release :
Nov 10, 2016

Hướng dẫn

Cảnh báo: trò chơi này không hoạt động trong Internet Explorer! Nếu bạn đang sử dụng IE, hãy thử chơi trò chơi này trên một trình duyệt khác, chẳng hạn như Google Chrome.

Thực hiện theo cách của bạn thông qua các cấp một cách an toàn. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải hoặc A và D để di chuyển sang trái và phải. Cần phải nhảy? Không có nút nhảy! Thay vào đó, bạn cần chạy khỏi một gờ đá, thứ sẽ khiến nhân vật của bạn nhảy lên. Chạm vào một lá cờ để lưu tiến trình của bạn. Bị mắc kẹt trong cấp độ? Bạn có thể nhấn R để quay lại lá cờ cuối cùng của mình hoặc giữ R để đặt lại hoàn toàn cấp độ.

Cảnh báo: trò chơi này không hoạt động trong Internet Explorer! Nếu bạn đang sử dụng IE, hãy thử chơi trò chơi này trên một trình duyệt khác, chẳng hạn như Google Chrome.

Thực hiện theo cách của bạn thông qua các cấp một cách an toàn. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải hoặc A và D để di chuyển sang trái và phải. Cần phải nhảy? Không có nút nhảy! Thay vào đó, bạn cần chạy khỏi một gờ đá, thứ sẽ khiến nhân vật của bạn nhảy lên. Chạm vào một lá cờ để lưu tiến trình của bạn. Bị mắc kẹt trong cấp độ? Bạn có thể nhấn R để quay lại lá cờ cuối cùng của mình hoặc giữ R để đặt lại hoàn toàn cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Sep 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(35,549 Phiếu bầu)
Release :
Nov 10, 2016

Hướng dẫn

Cảnh báo: trò chơi này không hoạt động trong Internet Explorer! Nếu bạn đang sử dụng IE, hãy thử chơi trò chơi này trên một trình duyệt khác, chẳng hạn như Google Chrome.

Thực hiện theo cách của bạn thông qua các cấp một cách an toàn. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải hoặc A và D để di chuyển sang trái và phải. Cần phải nhảy? Không có nút nhảy! Thay vào đó, bạn cần chạy khỏi một gờ đá, thứ sẽ khiến nhân vật của bạn nhảy lên. Chạm vào một lá cờ để lưu tiến trình của bạn. Bị mắc kẹt trong cấp độ? Bạn có thể nhấn R để quay lại lá cờ cuối cùng của mình hoặc giữ R để đặt lại hoàn toàn cấp độ.

Cảnh báo: trò chơi này không hoạt động trong Internet Explorer! Nếu bạn đang sử dụng IE, hãy thử chơi trò chơi này trên một trình duyệt khác, chẳng hạn như Google Chrome.

Thực hiện theo cách của bạn thông qua các cấp một cách an toàn. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải hoặc A và D để di chuyển sang trái và phải. Cần phải nhảy? Không có nút nhảy! Thay vào đó, bạn cần chạy khỏi một gờ đá, thứ sẽ khiến nhân vật của bạn nhảy lên. Chạm vào một lá cờ để lưu tiến trình của bạn. Bị mắc kẹt trong cấp độ? Bạn có thể nhấn R để quay lại lá cờ cuối cùng của mình hoặc giữ R để đặt lại hoàn toàn cấp độ.

4.3 Rating Star
35,549
Phiếu bầu