Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Papa Louie 3: When Sundaes Attack!

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(289,704 Phiếu bầu)
Release :
Feb 02, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và leo thang. Nhấn phím cách để vung cờ của bạn và đánh bật kẻ thù ra khỏi đường đi. Giải cứu khách hàng, thu thập tất cả tiền xu và về đích an toàn!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và leo thang. Nhấn phím cách để vung cờ của bạn và đánh bật kẻ thù ra khỏi đường đi. Giải cứu khách hàng, thu thập tất cả tiền xu và về đích an toàn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(289,704 Phiếu bầu)
Release :
Feb 02, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và leo thang. Nhấn phím cách để vung cờ của bạn và đánh bật kẻ thù ra khỏi đường đi. Giải cứu khách hàng, thu thập tất cả tiền xu và về đích an toàn!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và leo thang. Nhấn phím cách để vung cờ của bạn và đánh bật kẻ thù ra khỏi đường đi. Giải cứu khách hàng, thu thập tất cả tiền xu và về đích an toàn!

4.8 Rating Star
289,704
Phiếu bầu