Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Bubble Pop Adventures

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(1,536 Phiếu bầu)
Release :
Feb 18, 2020

Hướng dẫn

Di chuyển ngón tay của bạn để nhắm mục tiêu. Phát hành để ném. Làm nổ tất cả các bong bóng có nấm con bên trong trước khi bạn hết lượt ném.

Sử dụng chuột để nhắm và ném. Bạn có thể chuyển bong bóng hiện tại của mình sang bong bóng tiếp theo bằng cách nhấp vào các mũi tên ở bên trái màn hình. Kết nối 3 bong bóng cùng màu trở lên để làm nổ chúng. Làm nổ tất cả các bong bóng có nấm con bên trong trước khi bạn hết lượt ném.

Ở các cấp độ sau, một số bong bóng có hiệu ứng đặc biệt. Ví dụ: các bong bóng có dấu trừ bên trong chúng sẽ làm giảm số lần bắn còn lại của bạn. Cố gắng không để bật chúng!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(1,536 Phiếu bầu)
Release :
Feb 18, 2020

Hướng dẫn

Di chuyển ngón tay của bạn để nhắm mục tiêu. Phát hành để ném. Làm nổ tất cả các bong bóng có nấm con bên trong trước khi bạn hết lượt ném.

Sử dụng chuột để nhắm và ném. Bạn có thể chuyển bong bóng hiện tại của mình sang bong bóng tiếp theo bằng cách nhấp vào các mũi tên ở bên trái màn hình. Kết nối 3 bong bóng cùng màu trở lên để làm nổ chúng. Làm nổ tất cả các bong bóng có nấm con bên trong trước khi bạn hết lượt ném.

Ở các cấp độ sau, một số bong bóng có hiệu ứng đặc biệt. Ví dụ: các bong bóng có dấu trừ bên trong chúng sẽ làm giảm số lần bắn còn lại của bạn. Cố gắng không để bật chúng!

4.5 Rating Star
1,536
Phiếu bầu