Bulldozer

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để lái xe. Đập vào tất cả các thùng mà không rơi xuống mép.

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để lái xe. Đập vào tất cả các thùng mà không rơi xuống mép.

4.3 Rating Star
21,509
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để lái xe. Đập vào tất cả các thùng mà không rơi xuống mép.

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để lái xe. Đập vào tất cả các thùng mà không rơi xuống mép.

4.3 Rating Star
21,509
Phiếu bầu