Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cactu-Sama

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,152 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 16, 2023
Release:
Jan 21, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Nhấn các nút trên màn hình để làm cho các khối màu đó biến mất hoặc xuất hiện lại. Bạn có thể leo lên các khối, nhưng mỗi lần chỉ được một khối. Tránh xa nước!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Bạn có thể leo lên các khối, nhưng mỗi lần chỉ được một khối. Mỗi màu khối tương ứng với một số 1, 2, 3 hoặc 4. Nhấn số đó để làm cho các khối màu đó biến mất hoặc xuất hiện lại. Tránh xa nước rơi và đến cửa.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,152 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 16, 2023
Release:
Jan 21, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Nhấn các nút trên màn hình để làm cho các khối màu đó biến mất hoặc xuất hiện lại. Bạn có thể leo lên các khối, nhưng mỗi lần chỉ được một khối. Tránh xa nước!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Bạn có thể leo lên các khối, nhưng mỗi lần chỉ được một khối. Mỗi màu khối tương ứng với một số 1, 2, 3 hoặc 4. Nhấn số đó để làm cho các khối màu đó biến mất hoặc xuất hiện lại. Tránh xa nước rơi và đến cửa.

4.2 Rating Star
1,152
Phiếu bầu