Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Carrot Crave

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,184 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Release:
Mar 02, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Thu thập tất cả cà rốt. Cho thỏ ăn cà rốt bằng cách chạm vào nơi bạn muốn chúng di chuyển.

Thu thập tất cả cà rốt. Cho thỏ ăn cà rốt bằng cách nhấp vào hướng bạn muốn thỏ di chuyển.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,184 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Release:
Mar 02, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Thu thập tất cả cà rốt. Cho thỏ ăn cà rốt bằng cách chạm vào nơi bạn muốn chúng di chuyển.

Thu thập tất cả cà rốt. Cho thỏ ăn cà rốt bằng cách nhấp vào hướng bạn muốn thỏ di chuyển.

3.9 Rating Star
3,184
Phiếu bầu