Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Color 21

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(4,822 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 01, 2024
Release:
Jul 21, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xếp các quả cầu vào các cột sao cho chúng có tổng bằng 21. Nhấp vào bong bóng phía trên cột mà bạn muốn thả quả cầu tiếp theo vào. Bạn có thể trụ được bao lâu?

Mục tiêu của bạn là xếp các quả cầu vào các cột sao cho chúng có tổng bằng 21. Nhấp vào bong bóng phía trên cột mà bạn muốn thả quả cầu tiếp theo vào. Bạn có thể trụ được bao lâu?

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(4,822 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 01, 2024
Release:
Jul 21, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xếp các quả cầu vào các cột sao cho chúng có tổng bằng 21. Nhấp vào bong bóng phía trên cột mà bạn muốn thả quả cầu tiếp theo vào. Bạn có thể trụ được bao lâu?

Mục tiêu của bạn là xếp các quả cầu vào các cột sao cho chúng có tổng bằng 21. Nhấp vào bong bóng phía trên cột mà bạn muốn thả quả cầu tiếp theo vào. Bạn có thể trụ được bao lâu?

3.5 Rating Star
4,822
Phiếu bầu