Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Math Man

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(21,349 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Giải phóng:
Dec 31, 1998
Nền tảng:
Browser, Mobile

Math Man instructions

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Mathman xung quanh màn hình. Tránh những con ma và ăn các dấu chấm để nâng cao điểm số của bạn. Để đánh bại những con ma ăn một “?” dấu chấm. Bạn sẽ nhận được một phương trình ở cuối màn hình và chỉ có thể ăn ma với số giải được phương trình. Bạn chỉ có ba cơ hội để hoàn thành mỗi vòng - vì vậy hãy đảm bảo tính toán của bạn đúng trước khi đuổi theo một con ma!

Mẹo & thủ thuật toán học

Ăn no. Thử thách bản thân để cố gắng thu thập tất cả các dấu chấm trên bảng trước khi đánh bại con ma cuối cùng. Ăn các dấu chấm sẽ giúp tăng tổng điểm của bạn và cũng mang lại thử thách thú vị hơn cho mỗi cấp độ.

Xem những bóng ma. Những con ma sẽ theo bạn xung quanh bảng. Khi bạn ăn một dấu “?” dot, bạn sẽ có lợi thế hơn một con ma, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn đang để mắt đến những con khác khi bạn di chuyển để không bị mắc kẹt!

PEMDAS. Ghi nhớ thứ tự của các hoạt động? Khi giải một trong các phương trình, bạn sẽ muốn ghi nhớ 'PEMDAS': phép nhân trước phép chia, phép chia trước phép cộng và phép trừ cuối cùng. Những phương trình này ngày càng phức tạp hơn khi bạn tiếp tục và bạn sẽ cần phải suy nghĩ nhanh để đánh bại những con ma!

Bạn học được gì khi chơi Mathman

Mathman cung cấp cho người chơi một cách thú vị để cải thiện các kỹ năng toán học cơ bản: cộng, trừ, nhân và chia. Người chơi sẽ phải sử dụng kiến thức về thứ tự các phép toán để giải từng phương trình để di chuyển theo các cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Mathman xung quanh màn hình. Tránh những con ma và ăn các dấu chấm để nâng cao điểm số của bạn. Để đánh bại những con ma ăn một “?” dấu chấm. Bạn sẽ nhận được một phương trình ở cuối màn hình và chỉ có thể ăn ma với số giải được phương trình. Bạn chỉ có ba cơ hội để hoàn thành mỗi vòng - vì vậy hãy đảm bảo tính toán của bạn đúng trước khi đuổi theo một con ma!

Mẹo & thủ thuật toán học

Ăn no. Thử thách bản thân để cố gắng thu thập tất cả các dấu chấm trên bảng trước khi đánh bại con ma cuối cùng. Ăn các dấu chấm sẽ giúp tăng tổng điểm của bạn và cũng mang lại thử thách thú vị hơn cho mỗi cấp độ.

Xem những bóng ma. Những con ma sẽ theo bạn xung quanh bảng. Khi bạn ăn một dấu “?” dot, bạn sẽ có lợi thế hơn một con ma, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn đang để mắt đến những con khác khi bạn di chuyển để không bị mắc kẹt!

PEMDAS. Ghi nhớ thứ tự của các hoạt động? Khi giải một trong các phương trình, bạn sẽ muốn ghi nhớ 'PEMDAS': phép nhân trước phép chia, phép chia trước phép cộng và phép trừ cuối cùng. Những phương trình này ngày càng phức tạp hơn khi bạn tiếp tục và bạn sẽ cần phải suy nghĩ nhanh để đánh bại những con ma!

Bạn học được gì khi chơi Mathman

Mathman cung cấp cho người chơi một cách thú vị để cải thiện các kỹ năng toán học cơ bản: cộng, trừ, nhân và chia. Người chơi sẽ phải sử dụng kiến thức về thứ tự các phép toán để giải từng phương trình để di chuyển theo các cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(21,349 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Giải phóng:
Dec 31, 1998
Nền tảng:
Browser, Mobile

Math Man instructions

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Mathman xung quanh màn hình. Tránh những con ma và ăn các dấu chấm để nâng cao điểm số của bạn. Để đánh bại những con ma ăn một “?” dấu chấm. Bạn sẽ nhận được một phương trình ở cuối màn hình và chỉ có thể ăn ma với số giải được phương trình. Bạn chỉ có ba cơ hội để hoàn thành mỗi vòng - vì vậy hãy đảm bảo tính toán của bạn đúng trước khi đuổi theo một con ma!

Mẹo & thủ thuật toán học

Ăn no. Thử thách bản thân để cố gắng thu thập tất cả các dấu chấm trên bảng trước khi đánh bại con ma cuối cùng. Ăn các dấu chấm sẽ giúp tăng tổng điểm của bạn và cũng mang lại thử thách thú vị hơn cho mỗi cấp độ.

Xem những bóng ma. Những con ma sẽ theo bạn xung quanh bảng. Khi bạn ăn một dấu “?” dot, bạn sẽ có lợi thế hơn một con ma, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn đang để mắt đến những con khác khi bạn di chuyển để không bị mắc kẹt!

PEMDAS. Ghi nhớ thứ tự của các hoạt động? Khi giải một trong các phương trình, bạn sẽ muốn ghi nhớ 'PEMDAS': phép nhân trước phép chia, phép chia trước phép cộng và phép trừ cuối cùng. Những phương trình này ngày càng phức tạp hơn khi bạn tiếp tục và bạn sẽ cần phải suy nghĩ nhanh để đánh bại những con ma!

Bạn học được gì khi chơi Mathman

Mathman cung cấp cho người chơi một cách thú vị để cải thiện các kỹ năng toán học cơ bản: cộng, trừ, nhân và chia. Người chơi sẽ phải sử dụng kiến thức về thứ tự các phép toán để giải từng phương trình để di chuyển theo các cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Mathman xung quanh màn hình. Tránh những con ma và ăn các dấu chấm để nâng cao điểm số của bạn. Để đánh bại những con ma ăn một “?” dấu chấm. Bạn sẽ nhận được một phương trình ở cuối màn hình và chỉ có thể ăn ma với số giải được phương trình. Bạn chỉ có ba cơ hội để hoàn thành mỗi vòng - vì vậy hãy đảm bảo tính toán của bạn đúng trước khi đuổi theo một con ma!

Mẹo & thủ thuật toán học

Ăn no. Thử thách bản thân để cố gắng thu thập tất cả các dấu chấm trên bảng trước khi đánh bại con ma cuối cùng. Ăn các dấu chấm sẽ giúp tăng tổng điểm của bạn và cũng mang lại thử thách thú vị hơn cho mỗi cấp độ.

Xem những bóng ma. Những con ma sẽ theo bạn xung quanh bảng. Khi bạn ăn một dấu “?” dot, bạn sẽ có lợi thế hơn một con ma, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn đang để mắt đến những con khác khi bạn di chuyển để không bị mắc kẹt!

PEMDAS. Ghi nhớ thứ tự của các hoạt động? Khi giải một trong các phương trình, bạn sẽ muốn ghi nhớ 'PEMDAS': phép nhân trước phép chia, phép chia trước phép cộng và phép trừ cuối cùng. Những phương trình này ngày càng phức tạp hơn khi bạn tiếp tục và bạn sẽ cần phải suy nghĩ nhanh để đánh bại những con ma!

Bạn học được gì khi chơi Mathman

Mathman cung cấp cho người chơi một cách thú vị để cải thiện các kỹ năng toán học cơ bản: cộng, trừ, nhân và chia. Người chơi sẽ phải sử dụng kiến thức về thứ tự các phép toán để giải từng phương trình để di chuyển theo các cấp độ.

4.2 Rating Star
21,349
Phiếu bầu