Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Math vs. Monsters

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(10,581 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Release:
Jul 08, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Ở mỗi cấp độ, sẽ có một câu hỏi toán học ở giữa màn hình. Nhận được câu trả lời chính xác ở cuối màn hình trong khi tránh những con quái vật.

Ở mỗi cấp độ, sẽ có một câu hỏi toán học ở giữa màn hình. Nhận được câu trả lời chính xác ở cuối màn hình trong khi tránh những con quái vật.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(10,581 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Release:
Jul 08, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Ở mỗi cấp độ, sẽ có một câu hỏi toán học ở giữa màn hình. Nhận được câu trả lời chính xác ở cuối màn hình trong khi tránh những con quái vật.

Ở mỗi cấp độ, sẽ có một câu hỏi toán học ở giữa màn hình. Nhận được câu trả lời chính xác ở cuối màn hình trong khi tránh những con quái vật.

3.9 Rating Star
10,581
Phiếu bầu