Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Destroy Numbers

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(4,094 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Release:
Aug 24, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo một ô số để kết hợp nó với một ô liền kề. Nếu hai ô là các số khác nhau, chúng sẽ cộng lại với nhau. Nếu chúng là cùng một số, kết hợp chúng sẽ phá hủy cả hai.

Bạn phải loại bỏ tất cả các ô mà không bị mắc kẹt với bất kỳ ô nào còn sót lại. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn nút khởi động lại.

Nhấp và kéo một ô số để kết hợp nó với một ô liền kề. Nếu hai ô là các số khác nhau, chúng sẽ cộng lại với nhau. Nếu chúng là cùng một số, kết hợp chúng sẽ phá hủy cả hai.

Bạn phải loại bỏ tất cả các ô mà không bị mắc kẹt với bất kỳ ô nào còn sót lại. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại và thử lại.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(4,094 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Release:
Aug 24, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo một ô số để kết hợp nó với một ô liền kề. Nếu hai ô là các số khác nhau, chúng sẽ cộng lại với nhau. Nếu chúng là cùng một số, kết hợp chúng sẽ phá hủy cả hai.

Bạn phải loại bỏ tất cả các ô mà không bị mắc kẹt với bất kỳ ô nào còn sót lại. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn nút khởi động lại.

Nhấp và kéo một ô số để kết hợp nó với một ô liền kề. Nếu hai ô là các số khác nhau, chúng sẽ cộng lại với nhau. Nếu chúng là cùng một số, kết hợp chúng sẽ phá hủy cả hai.

Bạn phải loại bỏ tất cả các ô mà không bị mắc kẹt với bất kỳ ô nào còn sót lại. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại và thử lại.

3.3 Rating Star
4,094
Phiếu bầu