Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Math's Up

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(3,877 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 03, 2023
Release:
Mar 01, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bắt đầu ở hàng dưới cùng. Bấm vào một số, sau đó bấm vào một số liền kề để cộng chúng lại với nhau. Tiếp tục thêm số cho đến khi bạn đạt được số mục tiêu. Hãy chắc chắn rằng bạn kết thúc ở hàng trên cùng. Để xóa số, hãy nhấp vào số bạn đã thêm lần cuối.

Bắt đầu ở hàng dưới cùng. Bấm vào một số, sau đó bấm vào một số liền kề để cộng chúng lại với nhau. Tiếp tục thêm số cho đến khi bạn đạt được số mục tiêu. Hãy chắc chắn rằng bạn kết thúc ở hàng trên cùng. Để xóa số, hãy nhấp vào số bạn đã thêm lần cuối.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(3,877 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 03, 2023
Release:
Mar 01, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bắt đầu ở hàng dưới cùng. Bấm vào một số, sau đó bấm vào một số liền kề để cộng chúng lại với nhau. Tiếp tục thêm số cho đến khi bạn đạt được số mục tiêu. Hãy chắc chắn rằng bạn kết thúc ở hàng trên cùng. Để xóa số, hãy nhấp vào số bạn đã thêm lần cuối.

Bắt đầu ở hàng dưới cùng. Bấm vào một số, sau đó bấm vào một số liền kề để cộng chúng lại với nhau. Tiếp tục thêm số cho đến khi bạn đạt được số mục tiêu. Hãy chắc chắn rằng bạn kết thúc ở hàng trên cùng. Để xóa số, hãy nhấp vào số bạn đã thêm lần cuối.

3.6 Rating Star
3,877
Phiếu bầu