Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Numberium

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 27, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,232 Phiếu bầu)
Release :
Mar 20, 2018

Hướng dẫn

Chạm vào một hình vuông để di chuyển đến nó. Di chuyển thêm 1 vào số của bạn, trừ khi bạn gặp một nhà điều hành. Đạt được con số mục tiêu chính xác để giành chiến thắng.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển số của bạn. Mỗi lần di chuyển thêm 1 vào nó, trừ khi hình vuông có phép toán trên đó. Tiếp cận con số mục tiêu vào thời điểm chính xác mà bạn đã thêm vào để giành chiến thắng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 27, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(3,232 Phiếu bầu)
Release :
Mar 20, 2018

Hướng dẫn

Chạm vào một hình vuông để di chuyển đến nó. Di chuyển thêm 1 vào số của bạn, trừ khi bạn gặp một nhà điều hành. Đạt được con số mục tiêu chính xác để giành chiến thắng.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển số của bạn. Mỗi lần di chuyển thêm 1 vào nó, trừ khi hình vuông có phép toán trên đó. Tiếp cận con số mục tiêu vào thời điểm chính xác mà bạn đã thêm vào để giành chiến thắng.

3.9 Rating Star
3,232
Phiếu bầu