Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Color Cube

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,845 Phiếu bầu)
Release :
Aug 17, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để cuộn tem của bạn. Mục tiêu của bạn là đặt mặt màu của con tem úp xuống từng ô được đánh dấu. Một số con tem cũng có một mặt màu đen, con tem này sẽ nhận bất kỳ màu nào nó chạm vào và loại bỏ nó khỏi bảng.

Lăn theo cách của bạn xung quanh bảng để có được tất cả các ô được tô màu!

Sử dụng các phím mũi tên để cuộn tem của bạn. Mục tiêu của bạn là đặt mặt màu của con tem úp xuống từng ô được đánh dấu. Một số con tem cũng có một mặt màu đen, con tem này sẽ nhận bất kỳ màu nào nó chạm vào và loại bỏ nó khỏi bảng.

Lăn theo cách của bạn xung quanh bảng để có được tất cả các ô được tô màu!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,845 Phiếu bầu)
Release :
Aug 17, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để cuộn tem của bạn. Mục tiêu của bạn là đặt mặt màu của con tem úp xuống từng ô được đánh dấu. Một số con tem cũng có một mặt màu đen, con tem này sẽ nhận bất kỳ màu nào nó chạm vào và loại bỏ nó khỏi bảng.

Lăn theo cách của bạn xung quanh bảng để có được tất cả các ô được tô màu!

Sử dụng các phím mũi tên để cuộn tem của bạn. Mục tiêu của bạn là đặt mặt màu của con tem úp xuống từng ô được đánh dấu. Một số con tem cũng có một mặt màu đen, con tem này sẽ nhận bất kỳ màu nào nó chạm vào và loại bỏ nó khỏi bảng.

Lăn theo cách của bạn xung quanh bảng để có được tất cả các ô được tô màu!

4.1 Rating Star
2,845
Phiếu bầu