Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Vertex Shifter

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(194 Phiếu bầu)
Release :
Apr 19, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để di chuyển hình vuông của bạn. Mỗi khi bạn di chuyển, bộ đếm bước của bạn sẽ giảm đi một. Đặt tất cả các ô vuông của bạn lên các khối mục tiêu với số bước còn lại chính xác. Ví dụ: nếu khối mục tiêu hiển thị 1, bộ đếm bước của bạn phải chính xác là 1 khi bạn tiếp đất.

Nhấn Space để chuyển đổi giữa các khối. Nhấn Z để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn hoặc R để khởi động lại.

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để di chuyển hình vuông của bạn. Mỗi khi bạn di chuyển, bộ đếm bước của bạn sẽ giảm đi một. Đặt tất cả các ô vuông của bạn lên các khối mục tiêu với số bước còn lại chính xác. Ví dụ: nếu khối mục tiêu hiển thị 1, bộ đếm bước của bạn phải chính xác là 1 khi bạn tiếp đất.

Nhấn Space để chuyển đổi giữa các khối. Nhấn Z để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn hoặc R để khởi động lại.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(194 Phiếu bầu)
Release :
Apr 19, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để di chuyển hình vuông của bạn. Mỗi khi bạn di chuyển, bộ đếm bước của bạn sẽ giảm đi một. Đặt tất cả các ô vuông của bạn lên các khối mục tiêu với số bước còn lại chính xác. Ví dụ: nếu khối mục tiêu hiển thị 1, bộ đếm bước của bạn phải chính xác là 1 khi bạn tiếp đất.

Nhấn Space để chuyển đổi giữa các khối. Nhấn Z để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn hoặc R để khởi động lại.

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để di chuyển hình vuông của bạn. Mỗi khi bạn di chuyển, bộ đếm bước của bạn sẽ giảm đi một. Đặt tất cả các ô vuông của bạn lên các khối mục tiêu với số bước còn lại chính xác. Ví dụ: nếu khối mục tiêu hiển thị 1, bộ đếm bước của bạn phải chính xác là 1 khi bạn tiếp đất.

Nhấn Space để chuyển đổi giữa các khối. Nhấn Z để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn hoặc R để khởi động lại.

3.7 Rating Star
194
Phiếu bầu