Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Two Lights

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,114 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Jun 28, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển hai đèn cùng một lúc. Cả hai đèn di chuyển cùng nhau, nhưng mỗi đèn sẽ chỉ di chuyển nếu nó có thể di chuyển. Làm cho chúng đến được các cổng tròn cùng một lúc.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển hai đèn. Cả hai đèn di chuyển cùng nhau, nhưng mỗi đèn sẽ chỉ di chuyển theo hướng mà nó có thể. Làm cho chúng đến được các cổng tròn cùng một lúc.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,114 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Jun 28, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển hai đèn cùng một lúc. Cả hai đèn di chuyển cùng nhau, nhưng mỗi đèn sẽ chỉ di chuyển nếu nó có thể di chuyển. Làm cho chúng đến được các cổng tròn cùng một lúc.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển hai đèn. Cả hai đèn di chuyển cùng nhau, nhưng mỗi đèn sẽ chỉ di chuyển theo hướng mà nó có thể. Làm cho chúng đến được các cổng tròn cùng một lúc.

3.8 Rating Star
1,114
Phiếu bầu