Crossbar Kevin

Hướng dẫn

Hit the Spacebar once to set your aim (hint: use the black arrow to help set your direction). Watch the red bar under Kevin to determine the strength of his kick. When you find the right spot, press Spacebar again to kick the ball!

Make sure you hit the crossbar, or you'll hurt his dad's pride...

Nhấn phím cách một lần để đặt mục tiêu của bạn (gợi ý: sử dụng mũi tên màu đen để giúp đặt hướng của bạn). Quan sát thanh màu đỏ bên dưới Kevin để xác định lực đá của anh ấy. Khi bạn tìm thấy đúng vị trí, hãy nhấn phím cách một lần nữa để đá bóng!

Hãy chắc chắn rằng bạn đập xà ngang, nếu không bạn sẽ làm tổn thương niềm tự hào của bố anh ấy...

4.3 Rating Star
5,482
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Hit the Spacebar once to set your aim (hint: use the black arrow to help set your direction). Watch the red bar under Kevin to determine the strength of his kick. When you find the right spot, press Spacebar again to kick the ball!

Make sure you hit the crossbar, or you'll hurt his dad's pride...

Nhấn phím cách một lần để đặt mục tiêu của bạn (gợi ý: sử dụng mũi tên màu đen để giúp đặt hướng của bạn). Quan sát thanh màu đỏ bên dưới Kevin để xác định lực đá của anh ấy. Khi bạn tìm thấy đúng vị trí, hãy nhấn phím cách một lần nữa để đá bóng!

Hãy chắc chắn rằng bạn đập xà ngang, nếu không bạn sẽ làm tổn thương niềm tự hào của bố anh ấy...

4.3 Rating Star
5,482
Phiếu bầu