Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Doctor Acorn 2

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(5,590 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Giải phóng:
Aug 10, 2017
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào các đối tượng để tương tác với chúng. Bật và tắt quạt để làm cho quả trứng lăn xung quanh. Chạm vào những đám mây để làm cho chúng vững chắc. Chạm liên tục vào những con vịt để khiến chúng bật lên. Cố gắng giành lấy cả ba ngôi sao và trốn thoát qua cánh cổng màu vàng.

Bấm vào các đối tượng để tương tác với chúng. Bật và tắt quạt để Tiến sĩ Acorn lăn lộn. Bấm vào những đám mây để làm cho chúng vững chắc. Bấm vào vịt nhiều lần để làm cho chúng bật lên. Cố gắng giành lấy cả ba ngôi sao và trốn thoát qua cánh cổng màu vàng.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(5,590 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Giải phóng:
Aug 10, 2017
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào các đối tượng để tương tác với chúng. Bật và tắt quạt để làm cho quả trứng lăn xung quanh. Chạm vào những đám mây để làm cho chúng vững chắc. Chạm liên tục vào những con vịt để khiến chúng bật lên. Cố gắng giành lấy cả ba ngôi sao và trốn thoát qua cánh cổng màu vàng.

Bấm vào các đối tượng để tương tác với chúng. Bật và tắt quạt để Tiến sĩ Acorn lăn lộn. Bấm vào những đám mây để làm cho chúng vững chắc. Bấm vào vịt nhiều lần để làm cho chúng bật lên. Cố gắng giành lấy cả ba ngôi sao và trốn thoát qua cánh cổng màu vàng.

4.1 Rating Star
5,590
Phiếu bầu