Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Spaceman Max

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(540 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Jun 13, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào các hộp để xóa chúng nhằm giúp Spaceman Max nhảy xung quanh màn hình để anh ta có thể thoát ra khỏi lối ra ở phía dưới. Bạn sẽ phải tìm ra phần còn lại!

Nhấp vào các hộp để xóa chúng nhằm giúp Spaceman Max nhảy xung quanh màn hình để anh ta có thể thoát ra khỏi lối ra ở phía dưới. Bạn sẽ phải tìm ra phần còn lại!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(540 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Jun 13, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào các hộp để xóa chúng nhằm giúp Spaceman Max nhảy xung quanh màn hình để anh ta có thể thoát ra khỏi lối ra ở phía dưới. Bạn sẽ phải tìm ra phần còn lại!

Nhấp vào các hộp để xóa chúng nhằm giúp Spaceman Max nhảy xung quanh màn hình để anh ta có thể thoát ra khỏi lối ra ở phía dưới. Bạn sẽ phải tìm ra phần còn lại!

3.9 Rating Star
540
Phiếu bầu