Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Doctor Acorn 3

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(8,253 Phiếu bầu)
Release :
Mar 12, 2019

Hướng dẫn

Chạm vào các đối tượng để sử dụng chúng. Để ném quả cầu tuyết, hãy chạm vào Doctor Acorn, kéo rồi thả. Đưa tất cả các quả cầu tuyết khổng lồ đến lối ra để hoàn thành cấp độ.

Bấm vào các đối tượng để tương tác với chúng. Để khởi động quả cầu tuyết, nhấp vào Doctor Acorn, kéo và sau đó thả ra. Đưa tất cả các quả cầu tuyết khổng lồ đến lối ra một cách an toàn để hoàn thành màn chơi. Cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao ẩn trên đường đi.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(8,253 Phiếu bầu)
Release :
Mar 12, 2019

Hướng dẫn

Chạm vào các đối tượng để sử dụng chúng. Để ném quả cầu tuyết, hãy chạm vào Doctor Acorn, kéo rồi thả. Đưa tất cả các quả cầu tuyết khổng lồ đến lối ra để hoàn thành cấp độ.

Bấm vào các đối tượng để tương tác với chúng. Để khởi động quả cầu tuyết, nhấp vào Doctor Acorn, kéo và sau đó thả ra. Đưa tất cả các quả cầu tuyết khổng lồ đến lối ra một cách an toàn để hoàn thành màn chơi. Cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao ẩn trên đường đi.

4.3 Rating Star
8,253
Phiếu bầu