Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Oredo

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(2,852 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Jan 25, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp Oredo đến lối ra bằng cách loại bỏ các bức tường cản đường anh ta. Bấm vào một bức tường để loại bỏ nó. Nếu bức tường có biểu tượng chiếc chìa khóa, thì trước tiên bạn phải di chuyển Oredo lên một chiếc chìa khóa, sau đó sử dụng chiếc chìa khóa để loại bỏ bức tường đó.

Nếu trò chơi có vẻ chậm, hãy nhấp vào nút tốc độ ở đầu màn hình để tăng tốc mọi thứ!

Giúp Oredo đến lối ra bằng cách loại bỏ các bức tường cản đường anh ta. Bấm vào một bức tường để loại bỏ nó. Nếu bức tường có biểu tượng chiếc chìa khóa, thì trước tiên bạn phải di chuyển Oredo lên một chiếc chìa khóa, sau đó sử dụng chiếc chìa khóa để loại bỏ bức tường đó.

Nếu trò chơi có vẻ chậm, hãy nhấp vào nút tốc độ ở đầu màn hình để tăng tốc mọi thứ!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(2,852 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Jan 25, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Giúp Oredo đến lối ra bằng cách loại bỏ các bức tường cản đường anh ta. Bấm vào một bức tường để loại bỏ nó. Nếu bức tường có biểu tượng chiếc chìa khóa, thì trước tiên bạn phải di chuyển Oredo lên một chiếc chìa khóa, sau đó sử dụng chiếc chìa khóa để loại bỏ bức tường đó.

Nếu trò chơi có vẻ chậm, hãy nhấp vào nút tốc độ ở đầu màn hình để tăng tốc mọi thứ!

Giúp Oredo đến lối ra bằng cách loại bỏ các bức tường cản đường anh ta. Bấm vào một bức tường để loại bỏ nó. Nếu bức tường có biểu tượng chiếc chìa khóa, thì trước tiên bạn phải di chuyển Oredo lên một chiếc chìa khóa, sau đó sử dụng chiếc chìa khóa để loại bỏ bức tường đó.

Nếu trò chơi có vẻ chậm, hãy nhấp vào nút tốc độ ở đầu màn hình để tăng tốc mọi thứ!

3.8 Rating Star
2,852
Phiếu bầu