Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Go Robots! 2

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,582 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Giải phóng:
Apr 11, 2016
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đưa từng robot đến dịch chuyển tức thời màu xanh ở mỗi cấp độ. Sử dụng chuột của bạn để vượt qua các chướng ngại vật, sau đó nhấp vào rô-bốt để khiến chúng di chuyển về phía trước. Đừng để chúng bị tiêu diệt!

Đưa từng robot đến dịch chuyển tức thời màu xanh ở mỗi cấp độ. Sử dụng chuột của bạn để vượt qua các chướng ngại vật, sau đó nhấp vào rô-bốt để khiến chúng di chuyển về phía trước. Đừng để chúng bị tiêu diệt!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,582 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Giải phóng:
Apr 11, 2016
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đưa từng robot đến dịch chuyển tức thời màu xanh ở mỗi cấp độ. Sử dụng chuột của bạn để vượt qua các chướng ngại vật, sau đó nhấp vào rô-bốt để khiến chúng di chuyển về phía trước. Đừng để chúng bị tiêu diệt!

Đưa từng robot đến dịch chuyển tức thời màu xanh ở mỗi cấp độ. Sử dụng chuột của bạn để vượt qua các chướng ngại vật, sau đó nhấp vào rô-bốt để khiến chúng di chuyển về phía trước. Đừng để chúng bị tiêu diệt!

3.8 Rating Star
1,582
Phiếu bầu