Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Go Robots!

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,450 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Giải phóng:
May 23, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Các robot thấy mình ở một nơi rất kỳ lạ: lực hấp dẫn kỳ lạ, nhiều robot xấu xa và 25 cấp độ để vượt qua. Họ cần giúp đỡ! Sử dụng chuột để cắt dây, xóa chướng ngại vật và hơn thế nữa. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào rô-bốt để điều khiển chúng.

Các robot thấy mình ở một nơi rất kỳ lạ: lực hấp dẫn kỳ lạ, nhiều robot xấu xa và 25 cấp độ để vượt qua. Họ cần giúp đỡ! Sử dụng chuột để cắt dây, xóa chướng ngại vật và hơn thế nữa. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào rô-bốt để điều khiển chúng.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,450 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Giải phóng:
May 23, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Các robot thấy mình ở một nơi rất kỳ lạ: lực hấp dẫn kỳ lạ, nhiều robot xấu xa và 25 cấp độ để vượt qua. Họ cần giúp đỡ! Sử dụng chuột để cắt dây, xóa chướng ngại vật và hơn thế nữa. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào rô-bốt để điều khiển chúng.

Các robot thấy mình ở một nơi rất kỳ lạ: lực hấp dẫn kỳ lạ, nhiều robot xấu xa và 25 cấp độ để vượt qua. Họ cần giúp đỡ! Sử dụng chuột để cắt dây, xóa chướng ngại vật và hơn thế nữa. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào rô-bốt để điều khiển chúng.

4.0 Rating Star
1,450
Phiếu bầu