Evil Wyrm

Hướng dẫn

Chạm vào các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Bạn phải thu thập tất cả các viên ngọc lục bảo và thoát khỏi màn hình mà không bị con rồng nhìn thấy. Núp sau những tảng đá để tránh cái nhìn của nó. Bạn sẽ biết mình an toàn khi nhìn thấy một cái bóng phía trước nhân vật của mình.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Nhấn Lên để nhảy. Bạn phải thu thập tất cả các viên ngọc lục bảo và thoát khỏi màn hình mà không bị con rồng nhìn thấy. Núp sau những tảng đá để tránh cái nhìn của nó. Bạn sẽ biết mình an toàn khi nhìn thấy bóng phía trước nhân vật của mình.

4.2 Rating Star
22,661
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Bạn phải thu thập tất cả các viên ngọc lục bảo và thoát khỏi màn hình mà không bị con rồng nhìn thấy. Núp sau những tảng đá để tránh cái nhìn của nó. Bạn sẽ biết mình an toàn khi nhìn thấy một cái bóng phía trước nhân vật của mình.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Nhấn Lên để nhảy. Bạn phải thu thập tất cả các viên ngọc lục bảo và thoát khỏi màn hình mà không bị con rồng nhìn thấy. Núp sau những tảng đá để tránh cái nhìn của nó. Bạn sẽ biết mình an toàn khi nhìn thấy bóng phía trước nhân vật của mình.

4.2 Rating Star
22,661
Phiếu bầu