Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Factory Balls Christmas Edition

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(7,411 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Nov 25, 2011
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Lấy một quả bóng màu trắng và kéo nó vào các vòng tròn khác nhau (thùng sơn, thắt lưng, bất cứ thứ gì) để khớp với quả bóng cuối cùng.

Lấy một quả bóng màu trắng và kéo nó vào các vòng tròn khác nhau (thùng sơn, thắt lưng, bất cứ thứ gì) để khớp với quả bóng cuối cùng.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(7,411 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Nov 25, 2011
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Lấy một quả bóng màu trắng và kéo nó vào các vòng tròn khác nhau (thùng sơn, thắt lưng, bất cứ thứ gì) để khớp với quả bóng cuối cùng.

Lấy một quả bóng màu trắng và kéo nó vào các vòng tròn khác nhau (thùng sơn, thắt lưng, bất cứ thứ gì) để khớp với quả bóng cuối cùng.

4.4 Rating Star
7,411
Phiếu bầu