Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Folds

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,120 Phiếu bầu)
Release :
May 01, 2017

Hướng dẫn

Nhấp và kéo từ một đầu của tờ giấy để gấp nó lại. Lấy tất cả các tờ giấy để vừa với khu vực chấm.

Nhấp và kéo từ một đầu của tờ giấy để gấp nó lại. Lấy tất cả các tờ giấy để vừa với khu vực chấm.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,120 Phiếu bầu)
Release :
May 01, 2017

Hướng dẫn

Nhấp và kéo từ một đầu của tờ giấy để gấp nó lại. Lấy tất cả các tờ giấy để vừa với khu vực chấm.

Nhấp và kéo từ một đầu của tờ giấy để gấp nó lại. Lấy tất cả các tờ giấy để vừa với khu vực chấm.

3.4 Rating Star
1,120
Phiếu bầu