Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Box Cutter

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(1,762 Phiếu bầu)
Release :
May 03, 2021

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để cắt giữa các ô giấy. Mục tiêu của bạn là cắt một hình có sáu ô vuông có thể gấp lại thành một hộp. Khi bạn đã tạo xong một trong những hình dạng đó, hãy nhấp đúp để gấp hình dạng đó thành một hộp. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn nút đặt lại.

Có một số hình dạng có thể xếp thành hộp, bao gồm hình chữ thập và chữ S. Chơi xa hơn để khám phá thêm các hình dạng phù hợp!

Nhấp và kéo để cắt giữa các ô giấy. Mục tiêu của bạn là cắt một hình có sáu ô vuông có thể gấp lại thành một hộp. Khi bạn đã tạo xong một trong những hình dạng đó, hãy nhấp đúp để gấp hình dạng đó thành một hộp. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn nút đặt lại.

Có một số hình dạng có thể xếp thành hộp, bao gồm hình chữ thập và chữ S. Chơi xa hơn để khám phá thêm các hình dạng phù hợp!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(1,762 Phiếu bầu)
Release :
May 03, 2021

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để cắt giữa các ô giấy. Mục tiêu của bạn là cắt một hình có sáu ô vuông có thể gấp lại thành một hộp. Khi bạn đã tạo xong một trong những hình dạng đó, hãy nhấp đúp để gấp hình dạng đó thành một hộp. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn nút đặt lại.

Có một số hình dạng có thể xếp thành hộp, bao gồm hình chữ thập và chữ S. Chơi xa hơn để khám phá thêm các hình dạng phù hợp!

Nhấp và kéo để cắt giữa các ô giấy. Mục tiêu của bạn là cắt một hình có sáu ô vuông có thể gấp lại thành một hộp. Khi bạn đã tạo xong một trong những hình dạng đó, hãy nhấp đúp để gấp hình dạng đó thành một hộp. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn nút đặt lại.

Có một số hình dạng có thể xếp thành hộp, bao gồm hình chữ thập và chữ S. Chơi xa hơn để khám phá thêm các hình dạng phù hợp!

3.9 Rating Star
1,762
Phiếu bầu