Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Epic Tangram

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
May 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(5,469 Phiếu bầu)
Release :
Jun 29, 2021

Hướng dẫn

Chạm và kéo các hình đa giác để đặt chúng trên lưới. Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách đặt chính xác tất cả chúng.

Nhấp và kéo các hình đa giác để đặt chúng trên lưới. Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách đặt chính xác tất cả chúng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
May 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(5,469 Phiếu bầu)
Release :
Jun 29, 2021

Hướng dẫn

Chạm và kéo các hình đa giác để đặt chúng trên lưới. Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách đặt chính xác tất cả chúng.

Nhấp và kéo các hình đa giác để đặt chúng trên lưới. Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách đặt chính xác tất cả chúng.

4.5 Rating Star
5,469
Phiếu bầu