Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Shape Fold

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(915 Phiếu bầu)
Release :
Jul 04, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để kéo các mảnh xung quanh và khớp với đường viền. Các cấp độ sau thực sự khó kiểm soát!

Sử dụng chuột để kéo các mảnh xung quanh và khớp với đường viền. Các cấp độ sau thực sự khó kiểm soát!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(915 Phiếu bầu)
Release :
Jul 04, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để kéo các mảnh xung quanh và khớp với đường viền. Các cấp độ sau thực sự khó kiểm soát!

Sử dụng chuột để kéo các mảnh xung quanh và khớp với đường viền. Các cấp độ sau thực sự khó kiểm soát!

4.2 Rating Star
915
Phiếu bầu