Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tangleshapes

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,239 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 06, 2023
Release:
Sep 25, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Drag the circles to stretch or shrink the green area. Your goal is to cover the whole blue shape with green as quickly as you can.

Kéo các vòng tròn để kéo dài hoặc thu nhỏ vùng màu lục. Mục tiêu của bạn là bao phủ toàn bộ hình dạng màu xanh bằng màu xanh lục càng nhanh càng tốt.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,239 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 06, 2023
Release:
Sep 25, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Drag the circles to stretch or shrink the green area. Your goal is to cover the whole blue shape with green as quickly as you can.

Kéo các vòng tròn để kéo dài hoặc thu nhỏ vùng màu lục. Mục tiêu của bạn là bao phủ toàn bộ hình dạng màu xanh bằng màu xanh lục càng nhanh càng tốt.

4.1 Rating Star
1,239
Phiếu bầu