Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Shape Inlay

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(397 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Release:
Dec 31, 1998
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo các ô ở cuối màn hình để điền vào hình dạng.

Nhấn phím cách để xoay ô bạn đang kéo.

Đừng để các ô xếp chồng lên nhau ở cuối màn hình nếu không bạn sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Bạn có thể loại bỏ (loại bỏ) một ô bằng cách thả nó vào lỗ.

Kéo các ô ở cuối màn hình để điền vào hình dạng.

Nhấn phím cách để xoay ô bạn đang kéo.

Đừng để các ô xếp chồng lên nhau ở cuối màn hình nếu không bạn sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Bạn có thể loại bỏ (loại bỏ) một ô bằng cách thả nó vào lỗ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(397 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Release:
Dec 31, 1998
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo các ô ở cuối màn hình để điền vào hình dạng.

Nhấn phím cách để xoay ô bạn đang kéo.

Đừng để các ô xếp chồng lên nhau ở cuối màn hình nếu không bạn sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Bạn có thể loại bỏ (loại bỏ) một ô bằng cách thả nó vào lỗ.

Kéo các ô ở cuối màn hình để điền vào hình dạng.

Nhấn phím cách để xoay ô bạn đang kéo.

Đừng để các ô xếp chồng lên nhau ở cuối màn hình nếu không bạn sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Bạn có thể loại bỏ (loại bỏ) một ô bằng cách thả nó vào lỗ.

3.6 Rating Star
397
Phiếu bầu